1 komentar

  • Poštovani,sa užitkom pratim vaš program u promociji sevdaha a i sam pripadam porodici sevdalija.Surađivao sam sa rah.Omerom Pobričem,dosta puta nastupao na festivalima i prigodnim svečanostima.Imamo nekoliko lijepih pjesama snimljenim u Institutu sevdaha,koje možete pogledati na yoe tube.Pjesme:Mislio sam svaki dan,Čije je ono djevojče,Sarajevo divno mjesto,Meha majka luda oženila,Banja luko i ta tvoja sijela.Volio bih da se čuju na vašoj televiziji.

Ostavi svoj komentar